LEDIGA TJÄNSTER

Account Manager

Vi söker dig som gillar att utmana sig själv och gillar att kliva ur komfortzonen för att växa som individ, för då växer även vi som företag!

Som Account Manager på Logic IT är ditt mål att vara våra kunders bästa leverantör. Du ansvarar primärt för kunder som är företag mellan 50-500 anställda. Ansvaret omfattar att på egen hand hitta nya och utveckla befintliga kunder och affärer genom proaktiva insatser. Din uppgift är att knyta dina kunder närmre Logic IT och utveckla relationen till fler beslutsfattare hos kunden. Till din hjälp har du ett professionellt team för att hjälpa dig i säljprocessen.

Övergripande rollbeskrivning/ansvarsområden:

 • Nå uppsatta insatsmål genom hög aktivitet och insats hos kund.
 • Kartlägga affärsmöjligheter och nyckelpersoner hos befintliga kunder.
 • Kartlägga och hitta nya kunder.
 • Utveckla befintliga kunder och bredda dem inom Logic ITs erbjudande.
 • Verka för att vara sina kunders bästa leverantör!
 • Genomföra aktiviteter och initiativ och annat som verkar för att förbättra god affärsrelation.
 • Deltaga på utbildningar från våra strategiska leverantörer och interna utbildningar.
 • Följa upp och rapportera dina insatser mot uppsatta mål.
 • Vara ambassadör för Logic ITs varumärke och värderingar.
 • Registrera och uppdatera affärsmöjligheter enligt Logic ITs riktlinjer

Till befattningshavarens hjälp finns:

Försäljningschef som ser till att nödvändiga verktyg finns så att medarbetaren ska kunna utvecklas i en för företaget positiv riktning i linje med Logic ITs kärnvärden, vision och affärsidé.

Kompetens/kvalifikationer:

 • 3-5 års erfarenhet av försäljning till B2B.
 • Förmågan att bygga varaktiga relationer och förmågan att skapa långsiktiga affärer bl.a. genom att vara en god kommunikatör med hög social kompetens.
 • Högt eget tempo och hög drivkraft krävs för att kunna bemästra både kortare och längre säljprocesser från start till mål, och förmågan att se lösningen framför dig hos kunden.
 • Personliga egenskaper som motsvarar Logic ITs kärnvärden, som är Hållbart, Engagemang, Ansvar, Ambition, Delaktighet och Glädje.
 • Körkort och tillgång till egen bil.
 • Till rätt person finns stora möjligheter till personlig utveckling och bra villkor.

Om du är intresserad av tjänsten mejlar du ett CV och personligt brev till:

Eric Forslund
Försäljningschef  Logic IT
eric.forslund@logicit.se


Om Locic IT

Vision

Vi ska vara den ledande specialisten och helhetsleverantören inom digitala mötesmiljöer till företagsmarknaden med stort fokus på hållbarhet och funktion. 

Affärsidé

Genom hög kompetens och lyhördhet för våra kunder, levererar vi märkesobundna IT-lösningar till kundens digitala mötesmiljö. Med högt fokus på hållbarhet, kvalitet, ekonomi och effektivitet, ska vi alltid sätta kunden i fokus. 

Logic ITs erbjudande

Vårt fokus är att hjälpa företag och organisationer att utveckla sina arbetsplatser med hänsyn till personalens trivsel och produktivitet samt till naturens begränsade resurser. Främst inom området digitala möten där det fortfarande finns oerhörda vinster i form av ett bekvämare arbetssätt, minskat behov av resande och lättare att hålla ihop team som i allt större utsträckning finns över hela Sverige, Norden, Europa och kanske globalt. Vi skapar förutsättningar att genomföra digitala möten oavsett om det är från hemmet, på arbetsplatsen, i konferensrummet eller på resan.

Våra tjänster sträcker sig hela vägen från förstudie/behovsanalys till nyckelfärdig leverans. Vi arbetar med högsta kvalitet både vid val av tekniska lösningar och framförallt våra medarbetare som står för rådgivning, installation och support. Vi vill därför rekrytera de allra bästa inom vår bransch, ett team i världsklass som alla har lång erfarenhet av att arbeta med projekt med många variabler.


Jobba på Logic IT

På Logic IT lever vi som vi lär och vårt uttalade mål är att vi är företaget som alla vill arbeta på. Vi vill nå det målet med fokus på hållbarhet. Hållbarhet för medarbetaren, miljön och företaget. Vi erbjuder bland annat frihet under ansvar gällande din arbetstid, moderna verktyg, en uppmuntrande hållning till arbete från extern plats såsom hemarbetsplats, hungriga och motiverade medarbetare och en tillväxtresa som inspirerar. Vi söker alltid medarbetare som skriver in sig på våra värderingar - Hållbart, Engagemang, Ansvar, Ambition, Delaktighet och Glädje. Om du tror att din profil stämmer in på detta så är du alltid välkommen att söka någon av våra lediga tjänster eller inkomma med en spontanansökan innehållande CV och personligt brev till fredrik.purkner@logicit.se

Vi ser fram emot din ansökan!