Gör en insats för miljön genom att använda lösningar för digitala möten och samverkan!

Vad många företag faktiskt inte vet, är att de ofta redan har investerat i både mjukvara och hårdvara för att kunna genomföra bra digitala möten. Det tydligaste exemplet är Microsoft Office 365 som inkluderar Teams. I regel saknas dock övergripande strategi för hur organisationen når full effekt med hjälp av en plattform för samverkan. Det är inte ovanligt med flera olika plattformar att välja mellan och det blir ofta upp till varje medarbetare/grupp att välja. Det skapas olika öar med kompetens kring olika plattformar. Här vill vi hjälpa våra kunder att välja rätt väg beroende på vilka behov företaget har men också vilket som är det mest fördelaktiga alternativet ur ett ekonomiskt, hållbart och användarvänligt perspektiv.  

När det gäller hårdvaran är idag ofta företagens datorer, i synnerhet, de bärbara, utrustade med både mikrofon och kamera, vilket gör dessa till en bra personlig videokonferensplattform. I vissa produkter finns inbyggda säkerhetslösningar såsom elektroniska bildskärmsfilter, som går på per automatik så fort någon går bakom dig när du sitter i ett videomöte och datorns kamera är påslagen, i syfte att uppfylla sekretesskrav. Det går även att sudda ut miljön bakom dig om du sitter i ett rum där du inte vill visa bakgrunden för den du har möte med. I konferensrummen har man andra krav på bild- och ljudkvalitet och med rumsbokningspaneler utanför rummen. Här gör vi bedömningar utifrån varje rums utformning för att få till optimala förhållanden för en bra mötesmiljö och paketerar med olika tjänster som passar era behov.    

Logic IT erbjuder lösningar för digitala möten oavsett plats. I hemmet, på arbetsplatsen, i konferensrummet eller på resan. För full effekt är det dessutom viktigt att nyttja teknikens möjligheter Med Microsoft Teams kan ni till exempel, förutom videomöten, arbeta med dokument och använder chattfunktioner för att minska långa interna maildiskussioner. Det ska vara enkelt att använda! Funktionellt utan komplexitet!

Videokonferenser ger stora positiva effekter på hållbarhet! Dels för att företaget kan man minska sitt resande och därmed spara både pengar och CO2 utsläpp. Det frigörs också tid för medarbetarna som kan får minskad stress med digitala möten som inte kräver fysisk förflyttning och dessutom fungerar utmärkt från till exempel hemarbetsplatsen. Det är större chans att planerade möten faktiskt blir av om den tröskeln tas bort.

Går du i tankar om hur du kan lyfta din digitala mötesmiljö? Tveka då inte att höra av dig till mig så hjälper vi dig framåt!

Andreas Lönnmo
VD Logic IT