Tillbaks till det gamla- eller nya normala idag?

Idag, 29/9, har alla relevanta restriktioner mot Covid hävts i Sverige. I oktober tar UD bort reseavrådan, med anledning av Covid, till samtliga länder. I princip alla arbetsgivare och arbetstagare kommer att påverkas av dessa två beslut och pannorna har varit i djupa veck hos beslutsfattarna inför återgången till en mer normal situation. Hur ska fördelningen mellan arbetsplats och distansarbete se ut?

Pandemin har haft en enorm påverkan på vårt samhälle med disruptiva, frivilliga och påtvingande, åtgärder som minskat vår rörelsefrihet och inskränkt våra möjligheter till social interaktion. Pandemin har utmanat både offentliga- och privata organisationers förmåga att ställa om för att ha kontinuitet i sin verksamhet.

Lösningen: Digitala möten

Utan tillgång till digitala möten är det frågan om införandet av restriktioner överhuvudtaget hade varit möjligt. Sveriges moderna IT-infrastruktur möjliggjorde en snabb omställning från kontors- till hemarbetsplatser. Den negativa ekonomiska effekten har därför varit begränsad. BNP-utvecklingen för Sverige har varit bland de bästa i Europa och detta trots att ökningen av statsskulden har varit minst i hela EU.  Den påtvingade situationen har förändrat synen på arbete. Insikten att ”arbete är inte en plats, det är något man gör” faktiskt funkar i praktiken för många roller, skapar nya förutsättningar för dagens- och morgondagens arbetsplats.

Pandemin är inte över och vissa rekommendationer kvarstår. Att inte gå till jobbet med sjukdomssymptom är förhoppningsvis självklart för de flesta. Arbetstagare med mindre barn får vänja sig vid att vabba även när barnen har mild förkylning. Internationella affärsresor kommer vara en utmaning under överskådlig tid. Tack vare tillgång till digitala möten kan de allra flesta sköta sitt arbete på distans och därmed minska eller eliminera effekten av tillfällig frånvaro.

Är ni redo?

I det nya normala har många roller möjlighet att kombinera kontor och distansarbete. Det ger en fantastisk flexibilitet. Talanger från andra orter som inte vill flytta eller pendla är tillgängliga för rekrytering, småbarnsföräldrar får bättre möjlighet att planera sin tid, mild sjukdom är inte samma hinder för produktivitet, tillgänglighet till fysisk aktivitet ökar med mera. Men det ställer också krav på den digitala mötesmiljön.

En del organisationer har använt ”kontorspausen” till att utvärdera kontorsmiljön och förstärka befintliga mötesrum med digital mötesteknik. Dessa organisationer är väl förberedda på den kraftigt ökande efterfrågan som uppstår vid återgång till arbetsplatsen. Om ert företag inte är ett av dem är det nu hög tid att inventera befintlig teknik och se över behovet av kompletteringar. Jag vill skicka en stark uppmaning att inte vänta. Redan nu är det komponent- och produktbrist. I kombination med ökad efterfrågan är vår bedömning att leveranstiderna kommer fortsätta att öka och att tillgänglighet till AV-tekniker kommer minska.

Våra specialister hjälper dig att se över hela er miljö för digitala möten. Boka en kostnadsfri rådgivning idag!

Andreas Lönnmo