Data Professional = Logic IT 

Data Professional är sedan 22/3 - 2021 förvärvat av Logic IT. 

Logic IT är ett snabbväxande bolag som fokuserar på produkter, tjänster och lösningar inom området Digitala mötenDet senaste året har efterfrågan av videomötesrum samt anpassningar av kontors- och hemarbetsplatslösningar ökat enormt. Samtidigt har AV (Audiovisuell Teknik) snabbt närmat sig IT, med ökat behov av nätverkslösningar, möjlighet till fjärrövervakning och olika samverkansplattformar såsom Microsoft Teams. Med sammanslagningen förstärks vår förmåga att möta upp de krav företag och organisationer ställer på hela sin digitala miljö. 

Som befintlig kund till Dataprofessional har du samma tillgång till dina kontaktpersoner, tjänster och villkor som innan.