Logic IT är experter på digitala möten. 

Vi skapar hållbarhet för medarbetaren, miljön och företagsekonomin.

Om Logic IT

Logic IT levererar lösningar och produkter för digitala möten oavsett om mötet sker från konferensrumet, arbetsplatsen, hemmakontoret eller resan. Det ska vara hållbart för miljön, medarbetaren och företaget!

Vår vision

Vi ska vara den ledande specialisten och helhetsleverantören inom digitala mötesmiljöer till företagsmarknaden med stort fokus på hållbarhet och funktion utifrån ett AV och IT perspektiv.

Vårt fokus - hållbarhet

Hållbarhet är vårt fundament. Allt vi gör ska vara hållbart ur följande perspektiv: medarbetarna, val av leverantörer, val av de tekniska lösningarna, samarbetet med våra kunder, partners och miljön.

Läs mer i vår kvalitets- och miljöberättelse.

Hur vi jobbar

Från förstudie/behovsanalys till nyckelfärdig leverans samt support. Vi arbetar med högsta kvalitet både vid val av tekniska lösningar och i form av rådgivning, installation och support. Med lång erfarenhet från IT- och AV-branschen tar vi ett helhetsansvar från första mötet till levererad lösning. Vi är vana att arbeta i projekt vid nybyggen, ombyggnationer och flyttar.


Våra medarbetare

Våra medarbetare är utvalda med största omsorg för att ge dig den bästa servicen och kunskapen och erbjuda de mest lämpliga lösningarna utefter just dina behov.

Våra erbjudanden

Våra erbjudanden hjälper företag och organisationer att utveckla sina arbetsplatser med hänsyn till personalens trivsel och produktivitet samt till naturens begränsade resurser.Vi erbjuder komplett leverans av digitala mötesmiljöer som inkluderar produkter och tjänster för konferensrum, arbetsplats, hemarbetsplats och på resan.

Våra partners

Att kunna erbjuda de bästa och mest lämpliga lösningarna kräver att vi har partners som har rätt produkter som självklart ska vara producerade på ett hållbart sätt.

Mer om oss

Håll smidiga videomöten 

Vi skapar rum för digitala möten i alla miljöer. Till videomötesrum>>

Kontakta oss så berättar vi mer

Du hittar våra kontaktuppgifter och fler kontaktvägar här>>

Våra erbjudanden

Digitala möten används allt mer som mötesplattform. Läs mer om våra lösningar här>>