Nästan nya laptops

Nästan nya laptops

Återbrukade och renoverade bärbara datorer i nyskick med full garanti - för en hållbar arbetsplats och framtid.

Nästan nya laptops
Nästan nya laptops
Nästan nya laptops
Nästan nya laptops
Återbrukade laptops för en hållbar utveckling
Återbrukade laptops för en hållbar utveckling
Återbrukade laptops för en hållbar utveckling
Återbrukade laptops för en hållbar utveckling

För en hållbar utveckling

Varje år produceras runt 260 miljoner bärbara datorer globalt. Något som kräver mycket energi och innebär en stor miljöpåverkan. 

Redan efter ett par ås byts många datorer ut, trots att de är i bra skick och kan ha många år av sin livscykel kvar.

Livslängden på en dator varierar beroende på användning och underhåll men i regel håller en dator som används för enklare uppgifter längre än en dator som används för krävande uppgifter som t ex spel eller professionell videoredigering.

Genom att renovera återbrukade datorer i bra skick, och erbjuda dem som "nästan nya", förlänger vi livslängden på redan tillverkade produkter, och minskar den negativa påverkan på miljön.

Varje år produceras runt 260 miljoner bärbara datorer globalt. Något som kräver mycket energi och innebär en stor miljöpåverkan. 

Redan efter ett par år byts många datorer ut, trots att de är i bra skick och kan ha många år av sin livscykel kvar.

Livslängden varierar beroende på användning och underhåll, men i regel håller en dator som används för enklare uppgifter längre än en dator som används för krävande uppgifter som t ex spel eller professionell videoredigering.

Genom att renovera återbrukade datorer i bra skick, och erbjuda dem som "nästan nya", kan vi förlänga livslängden på redan tillverkade produkter, och minska den negativa påverkan på miljön.

Hyr nästan nya laptops med full garanti

Med återbrukade och renoverade laptops får ni ett kostnadseffektivt och hållbart alternativ, utan att tappa prestanda och kvalitet.

Återbrukade och renoverade laptops är ett kostnadseffektivt och hållbart alternativ, utan att tumma på prestanda och kvalitet.

Återbrukad och renoverad dator i nyskick

Känns som ny

Hela datorn har lackerats om och skärmens yttersta tre lager har bytts ut, vilket gör att datorn upplevs som helt ny. 

Hela datorn har lackerats om och skärmens yttersta tre lager har bytts ut, vilket gör att den upplevs som helt ny. 

Återbrukad och renoverad dator med hög prestanda av av-teknik i konferensrum och mötesrum

Hög prestanda

Batteriet är rekonditionerat och en kapacitet på minst 80 % garanteras. 

Hyr återbrukad och renoverad dator utan bindningstid

Total flexibilitet

Hyr datorn så länge du behöver den, helt utan bindningstid (uppsägningstid 3 mån). 

Återbrukad och renoverad dator med full garanti

Full garanti

Om det skulle uppstå problem med datorn skickar vi en ny inom 24 timmar, från ett lager i Sverige.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

3 fördelar med
nästan nya laptops

Återbrukade datorer bidrar till den cirkulära ekonomin
Återbrukade datorer bidrar till den cirkulära ekonomin
Återbrukade datorer bidrar till den cirkulära ekonomin
Återbrukade datorer bidrar till den cirkulära ekonomin

Bidrar till den cirkulära ekonomin

Som en del i vårt hållbarhetsarbete tror vi på att återbruka de produkter som går. En dator som använts i ett par år, fungerar oftast felfritt i minst ett par år till. 

Återbrukade datorer minskar klimatavtrycket
Återbrukade datorer minskar klimatavtrycket
Återbrukade datorer minskar klimatavtrycket
Återbrukade datorer minskar klimatavtrycket

Minskar klimatavtrycket

Att återbruka redan producerade produkter innebär att vi kan minska behovet av att tillverka nya datorer och därmed spara på naturens resurser. 

Återbrukade datorer är kostnadseffektivt
Återbrukade datorer är kostnadseffektivt
Återbrukade datorer är kostnadseffektivt
Återbrukade datorer är kostnadseffektivt

Kostnadseffektivt

Priset på en återbrukad och renoverad dator är lägre än en helt ny. Ni betalar en månadskostnad och hyr datorn så länge nu behöver den. (Ingen bindningstid, uppsägningstid 3 månader). 

Välj oss som er partner för professionella digitala mötesupplevelser.

KOMPETENS

HÅLLBARHET

ENGAGEMANG

GLÄDJE

Välj oss som er partner för professionella digitala mötesupplevelser.

KOMPETENS

HÅLLBARHET

ENGAGEMANG

GLÄDJE

Välj oss som er partner för professionella digitala mötesupplevelser.

Välj oss som er partner för professionella digitala mötesupplevelser.