Vi strävar efter en hållbar utveckling

Vi strävar efter en hållbar utveckling

Med professionella digitala mötesupplevelser skapar vi förutsättningar för en hållbar utveckling – både för medarbetare, företag och miljön. 

Digitala möten för hållbarhet
Digitala möten för hållbarhet
Digitala möten för hållbarhet
Digitala möten för hållbarhet
Digitala möten för en hållbar utveckling
Digitala möten för en hållbar utveckling
Digitala möten för en hållbar utveckling
Digitala möten för en hållbar utveckling

Digitala möten för en hållbar utveckling

Genom att hjälpa företag med lättanvända och kompletta lösningar anpassade efter sina arbetssätt och behov skapar vi på Logic IT förutsättningar för digitala möten som bidrar till en hållbar utveckling.

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att sträva efter ett samhälle som är jämställt och jämlikt och där alla människor har samma förutsättningar att leva ett gott liv med god hälsa. Som arbetsgivare behöver ni säkerställa en god och hållbar arbetsmiljö och att alla medarbetare har goda arbetsvillkor.

Med rätt tekniska lösningar för digitala möten skapas förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö och hållbara medarbetare. Medarbetare som kan vara lika delaktiga och inkluderande i möten, oavsett var de jobbar ifrån, innebär stora vinster för er som arbetsgivare då produktiviteten och trivseln ökar på arbetsplatsen.

Digitala möten och social hållbarhet
Digitala möten och social hållbarhet
Digitala möten och social hållbarhet
Digitala möten och social hållbarhet
Cirkulär ekonomi för ekonomisk hållbarhet
Cirkulär ekonomi för ekonomisk hållbarhet
Cirkulär ekonomi för ekonomisk hållbarhet
Cirkulär ekonomi för ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Med modellen om cirkulär ekonomi som utgångspunkt jobbar vi för en ekonomisk hållbarhet där vi ständigt strävar efter att vara resurseffektiva. Med rätt teknik på rätt plats blir användningen av era AV- och IT-produkter optimerad och produkternas livscykel längre.

Genom återtag och återanvändning av AV- och IT-produkter säkerställer vi att vi använder redan tillverkade produkter så långt det är möjligt. Uttjänt utrustning tas om hand om på ett miljösmart sätt för att återvinna så mycket som möjligt.

Ekologisk hållbarhet

Alla typer av företag och organisationer har ett stort ansvar i att sträva efter ett så litet klimatavtryck som möjligt. Två viktiga grundstenar för en ekologisk hållbarhet är långsiktighet och effektiv resursförbrukning.

Med rätt förutsättningar för professionella digitala möten minskar resandet till och från olika möten. Det innebär minskat klimatavtryck för er som företag samt i många fall ökad livskvalitet för medarbetare som dessutom får lättare att få ihop sin vardag.

För att säkerställa att alla produkter får så lång livscykel så möjligt hjälper vi er med service, support och underhåll av era tekniska lösningar.

Digitala möten för ekologisk hållbarhet
Digitala möten för ekologisk hållbarhet
Digitala möten för ekologisk hållbarhet
Digitala möten för ekologisk hållbarhet
Svensk Kvalitetsbas och Svensk Miljöbas
Svensk Kvalitetsbas och Svensk Miljöbas
Svensk Kvalitetsbas och Svensk Miljöbas
Svensk Kvalitetsbas och Svensk Miljöbas

Kvalitet och miljö

Medarbetare som kan vara lika delaktiga och inkluderande i möten, oavsett var de jobbar ifrån, innebär mindre resande och ett effektivare arbetssätt. Det innebär stora vinster för företag då produktiviteten och trivseln ökar på arbetsplatsen, samt har en positiv inverkan på miljön då resandet minskar. 

Sedan 2021 är vi kvalitets- och miljödiplomerade enligt Svensk Kvalitetsbas och Svensk Miljöbas.

Hållbarhet, hela vägen

Det finns ett hållbarhets- och kvalitetstänk i allt vi på Logic IT gör. Allt ifrån när det kommer till medarbetare, val av leverantörer, val av tekniska lösningar, relationen och samarbetet med våra kunder och partners samt miljön i stort.

Hållbarhet Logic IT
Hållbarhet Logic IT
Hållbarhet Logic IT