Svenskt Näringsliv

En digital mötesmiljö som samlar kraften i det svenska näringslivet

Stockholm

Svenskt Näringsliv

2023

Mötesrum, kontor, teknik

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är en organisation som verkar för att vara en röst för det svenska näringslivet. Deras uppdrag handlar om att jobba för ett bättre företagsklimat med framgångsrika företag som bidrar till trygga jobb och därmed ett bättre Sverige.

Inom Svenskt Näringsliv finns 2000 användare i 48 organisationer på ca 35 kontor i Sverige samt Bryssel. Det största kontoret är Näringslivets hus i Stockholm, som förutom ca 600 medarbetare, är en konferensanläggning och mötesplats för omkring 40 näringslivsorganisationer, företag, beslutsfattare och opinionsbildare.

Tydlig strategi för digitala möten

Svenskt Näringsliv har satt upp en tydlig strategi för sin digitala mötesmiljö där Microsoft har valts som plattform. Med hjälp från oss på Logic IT har de idag 160 stycken Teams Rooms System som används till allt ifrån interna och externa möten, utbildningar och föreläsningar, presskonferenser och förhandlingar med bl a fackliga organisationer.

Att alla dessa typer av möten ska fungera lika bra, oavsett om de är digitala, fysiska eller hybrida är såklart en grundförutsättning. Bra kvalitet på både mikrofoner och högtalare samt rätt antal kameror och skärmar i rummen så att alla blir inkluderade i mötet, oavsett var de befinner sig, är därmed en viktig parameter som vi tagit hänsyn till i val av tekniken till mötesrummen.
Enkelt och användarvänligt

Det ska också vara enkelt för användarna att använda tekniken. Därför har vi tillsammans med Svenskt Näringsliv tagit fram genomtänkta lösningar och installationer som säkerställer stabilitet och kvalitet. Vi genomför löpande service och support, inklusive hälsokontroller minst en gång om året på all utrustning. Svenskt Näringsliv satsar också mycket på utbildning till användarna, något som de själva ser som avgörande för att skapa förutsättningar för riktigt bra och professionella mötesupplevelser.

Vinster med Microsoft Teams Rooms

För Svenskt Näringsliv har den tydliga strategin för digitala möten inneburit många fördelar. Förutom att det har blivit snabbt och enkelt för användarna att få till digitala möten med bra kvalitet har resandet minskat, både inom Sverige och till Bryssel. Medarbetarna har också blivit effektivare när de enkelt kan jobba både var och när som helst.

Även samverkan inom organisationen och samarbeten med externa organisationer, har också förbättrats och blivit effektivare när det nu finns en enhetlig, säker och supporterad plattform för digitala möten.

Svenskt Näringsliv och Logic IT 

Förutom installation av teknik för digitala möten i alla konferens- och mötesrum har vi på Logic IT installerat bokningsskärmar till alla rum, bokningsbara arbetsplatser med rätt förutsättningar för professionella digitala möten, digital signage för smart kommunikation i hissar och en  217 tum stor ledvägg i deras största mötesrum. 


Välj oss som er partner för professionella digitala mötesupplevelser.

KOMPETENS

HÅLLBARHET

ENGAGEMANG

GLÄDJE

Välj oss som er partner för professionella digitala mötesupplevelser.

Välj oss som er partner för professionella digitala mötesupplevelser.

Välj oss som er partner för professionella digitala mötesupplevelser.

KOMPETENS

HÅLLBARHET

ENGAGEMANG

GLÄDJE