Sveriges Lärare

Digitala möten för Sveriges lärare

Stockholm

Sveriges Lärare

2023

Mötesrum, kontor, teknik

Sveriges Lärare

Den 1 januari 2023 slogs de två lärarfacken Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ihop för att skapa ett gemensamt förbund – Sveriges Lärare.

Med 300 000 lärare samt studie- och yrkesvägledare som medlemmar är Sveriges lärare ett av de största fackförbunden på arbetsmarknaden.

I samband med sammanslagningen av de två förbunden valde de också att flytta ihop sina två kanslier till ett nytt gemensamt i nya kontorslokaler vid Slussen i centrala Stockholm. Det nya kansliet fungerar som arbetsplats för medarbetare för den nationella organisationen men också som en mötesplats för de fackligt förtroendevalda samt olika externa parter.

I de nya lokalerna har vi på Logic IT installerat mötesteknik i alla mötesrum, bokningsskärmar till alla bokningsbara mötes- och arbetsrum, skärmar för digital kommunikation samt ljud i öppna ytor som kök, fikadel och projekt- och samarbetsytor.

Vi flyttade också över en stor del av den mötesteknik samt utrustning på alla arbetsplatser som fanns installerad på det gamla kansliet då det kunde återanvändas i de nya lokalerna. Något som passade väl in i det stora hållbarhetstänk som genomsyrat hela projektet där Sveriges Lärare har haft en strävan om att återanvända så mycket som möjligt. Att återanvända befintlig teknik innebär inte bara ekonomiska fördelar, utan innebär även en stor skillnad för miljön när nya produkter inte behöver tillverkas. 

Välj oss som er partner för professionella digitala mötesupplevelser.

KOMPETENS

HÅLLBARHET

ENGAGEMANG

GLÄDJE

Välj oss som er partner för professionella digitala mötesupplevelser.

KOMPETENS

HÅLLBARHET

ENGAGEMANG

GLÄDJE

Välj oss som er partner för professionella digitala mötesupplevelser.

Välj oss som er partner för professionella digitala mötesupplevelser.