Nyheter Microsoft Teams Rooms

Nyheter kring Microsoft Teams Rooms

Nyhet

2023-04-19

En hel del nya funktioner presenterades när Microsoft bjöd in till en partnerträff för att berätta om nyheter kring deras mötesrumstjänster. Bland annat nyheter för mer inkluderande möten och nya typer av licenser.

Allt fler företag och organisationer har insett vikten av att modernisera sina mötesrum för att göra dem mer lämpliga för både digitala och hybrida möten.

Microsoft jobbar därför ständigt med att uppdatera sina mötesrumstjänster med målet om att överbrygga klyftan mellan personer som arbetar på distans och de som befinner sig på kontoret. Nu lanseras flertalet funktioner som gör att de digitala eller hybrida mötena blir mer inkluderande för alla, oavsett var deltagarna befinner sig.

Några av nyheterna som Microsoft presenterade var:

  • Intelligent speaker som känner av vem i rummet som talar och som översätter och textar live

  • Inramning av ansikten som delas upp i olika fönster

  • Möjlighet att via laptop/telefon ansluta till rum som ligger fysiskt nära

  • Möjlighet att styra MTR-panelen från sin telefon eller PC

  • Möjlighet att trådlöst presentera bild lokalt, från telefon eller PC, utan att vara i ett möte

  • Ny layout för möten; vid 21:9 visas de senaste 9 talarna och vid 16:9 visas de senaste 4 talarna

  • Möjlighet att förlänga mötet via MTR-panelen


Två nya typer av licenser

Microsoft gör också en uppdatering gällande deras licenser för Teams-rum där de numera erbjuder två varianter; Teams Rooms Basic och Teams Rooms Pro.

Teams Rooms Basic passar bäst för organisationer som bara har ett fåtal mötesrumsenheter och som bara behöver grundläggande mötes- och hanteringsfunktioner.

Teams Rooms Pro passar för organisationer med 25 eller fler mötesrumsenheter eller som vill ha de mest omfattande mötes- och enhetshanteringsupplevelserna.

De gamla licenserna för mötesrum, Teams Rooms Standard och Teams Rooms Premium, kommer tills vidare att fortsätta fungera som vanligt och ni kan fortsätta använda dem till de löper ut. OBSERVERA! Om ni har en användarlicens (oavsett nivå) i ett Teams-rum kommer denna att sluta fungera efter den sista juni 2023. Om ni använder en användarlicens, och ingen mötesrumslicens, till ett Teams-rum behöver ni from 1 juli en Teams Rooms Basic eller Teams Rooms Pro-licens. 

Du kan läsa mer om de olika licenserna på Microsofts sida

Kontakta oss om du vill hjälp med att se över era licenser för mötesrumsenheter. 

Choose us as your partner for professional digital meeting experiences.

COMPETENCE

SUSTAINABILITY

ENGAGEMENT

JOY

Choose us as your partner for professional digital meeting experiences.

Choose us as your partner for professional digital meeting experiences.

Choose us as your partner for professional digital meeting experiences.

COMPETENCE

SUSTAINABILITY

ENGAGEMENT

JOY